Kontakty
Email: info@makrobioshop.sk
Telefón: +421908850842

Fakturačná adresa
M-Deutsch s.r.o.
Hradište 149
Hradište 985 25
IČO: 46 714 405
DIČ: 2023543445

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: sro,
vložka číslo: Vložka číslo: 22408/S.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Kontaktný formulár