Kontakty
Email: info@makrobioshop.sk
Telefón: +421911448548

Fakturačná adresa
Ľubomír Perunko - lpfoto.sk
Lesná 356/20
05921 Svit
IČO: 53115210
DIČ: 1071427049

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad,
číslo živnostenského registra: 740-38524.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár